Ticketing to support the planet. Learn More

Dawns Nadolig CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC Christmas Ball
EVENT

Dawns Nadolig CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC Christmas Ball

WHERE

Level 17, Little Wind Street, Swansea, SA1 1ED

WHEN

Thursday 21 December 2023 8pm

Choose Items

TICKET TYPE /
PRICE
QTY
Standard Ticket 18+
£15.00
+ Booking Fee

About Dawns Nadolig CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC Christmas Ball

Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda Dawns Nadolig CFfI Sir Gâr ar yr 21ain o Ragfyr!!

Mae llysgenhadon Sir Gâr, Miss Betsan Jones a Mr Dafydd Evans yn eich croesawu i ymuno â nhw ac aelodau CFfI Sir Gâr am uchafbwynt tymor yr ŵyl.

Dychwelwn i Abertawe eleni, i leoliad cyfarwydd sydd wedi cael ei ail-frandio. Mae Lefel 17 yn dod â 2 ystafell yn siŵr o gael pawb yn ysbryd y dathlu!

Get yourself in the festive spirit with the Carmarthenshire YFC Christmas Ball on the 21st of December!!

Carmarthenshire Lady Ambassador Miss Betsan Jones and Male Ambassador Mr Dafydd Evans welcome you to join them and the members of Carmarthenshire YFC on undoubtedly the highlight of the festive season.

We return to Swansea this year, to a familiar location that’s undertaken a rebrand. Level 17 brings 2 rooms sure to get everyone in the celebratory spirit!

EVENT LOCATION: Level 17, Little Wind Street
Swansea, SA1 1ED View Larger Map
TELL YOUR FRIENDS: LinkedIn Whatsapp
Powered byTicketebo logo